1031 Budapest, Szentendrei út 141.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.1 Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási szám: 


A Klima Centrum Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.


A regisztráció során ön által megadott információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük. A Klima Centrum Kft. személyes adatait csak a weboldalairól történő megrendelés - ajánlatkérés, hírlevél-küldés lebonyolításához az Ön hozzájárulása esetén tárolja. Az adatokat kizárólag a fent említett célokból igénybe vett közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben továbbítja. Harmadik félnek külön értesítés nélkül a Klima Centrum Kft. csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Klima Centrum Kft. lehetővé teszi, hogy - azonosítása után - bármikor ellenőrizze, módosítsa vagy akár törölje személyes adatait.

A személyes adatok védelme

A Klima Centrum Kft. szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Kiemelt figyelmet fordítunk adatai biztonságos tárolására is.

Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen tekintettel az alábbiakkal: 
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 
• A Klima Centrum Kft. benyújtotta az adatvédelmi azonosító igényét a NAIH (Nemezeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) számára. A bejegyzést követően a kapcsolódó felületeken az azonosítót közzé fogjuk tenni.

 

1.2 A személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

  • Egyedi azonosító
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Jelszó
  • Név

1.3 A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a vásárló a info@dariusmusic.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.